پروژه ها

پروژه شرکت فاتح صنعت کیمیا

پروژه شرکت فاتح صنعت کیمیا

پروژه شرکت فاتح صنعت کیمیا

تاریخ

13 شهریور 1397

دسته بندی

شرکت فاتح صنعت کیمیا

اطلاعات

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز - میدان کوشش (سوم) - خیابان کوشش شمالی - خیابان 114 - پلاک 7

تلفکس : 37742250-071

تلفن همراه : 09172503909

تلفن همراه : 09170003538

 

 @sirvansanat